Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас > Дейности
21 Февруари 2020
ДЕЙНОСТИ
 
Програма ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Програма ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - целта на тази програма е повишаване информираността на целевите групи в областта на психичното здраве и сензитизиране по отношение проблемите на потребителите на психично-здравни услуги и техните близки, чрез събиране, систематизиране и разпространение на информация относно психично здраве, психични разстройства, рискови групи. Целеви групи на програмата са професионалисти (ОПЛ, психиатри, медицински сестри и др.), студенти, ученици, родители, учители, преподаватели, специалисти от помагащите професии (социални работници, психолози, педагози, специални педагози, логопеди, педагогически съветници и др.), специалисти от дневен център и защитено жилище и дневен стационар; потребители и роднини. Тази програма включват развиването на следните основни дейности: създаване и администриране на уебсайт; издаване на Справочник на психично-здравни и социални услуги в Благоевград; регулярно издаване на Бюлетин за психично здраве и информационни брошури на психично-здравна тематика; създаване и администриране на читалня към информационния център и създаване и администриране на информационна линия.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване