Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас > Дейности
21 Февруари 2020
ДЕЙНОСТИ
 
Програма ОБУЧЕНИЯ

Целта на тази програма е обучение на целевите групи, повишаване на знанията и уменията за работа и комуникация с хората с тежка психична болест; създаване отношение на съпричастност и позитивиране на нагласите към хората с тежка психична болест; установяване на работни взаимоотношения и партньорство с представители на целевите групи в рамките на проекта.

На този етап са дефинирани три основни целеви групи: общопрактикуващи лекари, журналисти и работодатели. От проведени срещи ясно се дефинира необходимостта от обучение на нови целеви групи: педагогически съветници, учители, съдии и адвокати, доброволци от гореща линия за деца.

Основни дейности по тази програма са организиране и провеждане на обучения на ОПЛ; журналисти и работодатели.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване