Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас > Дейности
21 Февруари 2020
ДЕЙНОСТИ
 
Програма ПРОУЧВАНИЯ


Целта на тази програма е разработване и прилагане на стратегия за системни проучвания на нагласи, очаквания и нужди в областта на психичното здраве сред различни целеви групи в област Благоевград, оценка на процеса на прилагане на програмите на Информационния център и оценка на ефективността на предоставяните услуги в общността. Тази програма обслужва и останалите структури по проекта (особено в частта оценка на ефективност). Целеви групи са общност, хора с тежка психична болест и техните семейства, специалисти от помагащите професии. Обекти на проучване са и различните психично-здравни услуги, предоставяни в региона. Основни дейности по тази програма са правене на оценки, изследвания на нагласи, очаквания, нужди; първоначална оценка на нагласи и потребности от развиването на услуги (програми); оценка на процеса на прилагане на програмите на информационния център; оценка на ефективността.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване